Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

3473 a09a
Reposted frombladeush bladeush viairmelin irmelin
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
5691 ea06 500
Reposted fromkaiee kaiee viairmelin irmelin

January 04 2018

1479 8205 500

emmacharlottewatson:

‘Stranger Things’ Cast + PHOTOSHOOTS

abercrombee:
“2018 wave
”
abercrombee

2018 wave

Reposted fromRekrut-K Rekrut-K viairmelin irmelin
8097 fd2f
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
9169 f2d2
Reposted fromn3ml n3ml viairmelin irmelin
8697 4b58 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viairmelin irmelin
9192 f243 500
Reposted fromimakeyounervous imakeyounervous viairmelin irmelin
7131 b31d 500
Reposted fromgrzegorzvii grzegorzvii viairmelin irmelin
Reposted frommurmur murmur viairmelin irmelin
8642 f87e
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
6597 a9e5 500
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
1224 d712 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viaunique unique
8237 dc0a 500
Reposted fromkatsiu katsiu viairmelin irmelin
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaconsti3 consti3
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaconsti3 consti3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...