Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

9998 3c50 500
Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaSenyia Senyia
1914 1901 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viaSenyia Senyia
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaSenyia Senyia
1604 9614 500

greatwhiteprivilege:

serbianslayer:

firefoxed:

why would a candle thats already lit want to be with a match

also her being lit is going to eventually melt her and reduce her to nothing

match guy is an abusive sadboy who thinks he’s the victim when candlegirl just wants someone who will keep her alive

im here for this analysis

Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaSenyia Senyia
1273 7fa5 500
Reposted fromtichga tichga vianoisetales noisetales
6014 2972 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
8154 9fc6 500
Wygrałam.
Reposted fromsomemistakes somemistakes viapanimruk panimruk
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viapanimruk panimruk
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viajakubzulczyk jakubzulczyk
3536 26eb 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
6633 aeb2 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viahaber haber
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viashakeme shakeme
1961 94fc 500
Reposted fromhighlmittel highlmittel viashakeme shakeme
3120 7ead 500
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora viafajnychnielubie fajnychnielubie
7125 6c35 500
Reposted fromjustsomekat justsomekat viairmelin irmelin
2177 12e6
Reposted frombrumous brumous viaiblameyou iblameyou
2104 90f2
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl