Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaiblameyou iblameyou
My deplorable mania for analysis exhausts me. I doubt everything, even my doubt.
Gustave Flaubert, from a letter to Louise Colet, The Letters of Gustave Flaubert: 1830-1857 (Belknap Press, 1990)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou

April 23 2017

To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiblameyou iblameyou
2596 cef2 500

untitledsubtitles:

The Unbearable Lightness of Being Series

The Unbearable Lightness of Being x Persona

Reposted fromdrozdzi drozdzi viairmelin irmelin
Jeśli możesz, to przyjedź. Ta pieprzona wiosna dobije mnie.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viairmelin irmelin
3097 d082 500
Reposted frommanxx manxx viairmelin irmelin

smalllindsay:

Legit rofl

(source: ohmybuster)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viairmelin irmelin
1692 0e21

gooclra:

tastefullyoffensive:

[osbaston]

"damn right i did"

Reposted fromSalixj Salixj viapsychoviolet psychoviolet
4783 98b3 500

saintofsass:

I made this last weekend and it just continues to feel appropriate.

Reposted fromcauthons cauthons viapsychoviolet psychoviolet
9685 703e
0323 68e6
3335 52d3
Reposted fromsarazation sarazation viapsychoviolet psychoviolet
6238 32f5
Reposted fromfreakish freakish viaweselefigara weselefigara
6377 4f60 500

summers-in-hollywood:

Alain Delon on the set of Plein Soleil, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
2704 e372 500
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viamelanchujnia melanchujnia
8602 13b6 500

loumargi:

Ajax and Cassandra 1886 by Solomon Joseph Solomon (1860-1927)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamelanchujnia melanchujnia
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl