Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

3003 6247 500

awcken:

AWCKEN | find my awards: here

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
9965 567e 500
Reposted fromsosna sosna viaSenyia Senyia
3399 49ca 500
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viaSenyia Senyia
9394 e437 500
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaagatojaa agatojaa
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaagatojaa agatojaa
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaagatojaa agatojaa
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viagronsaker gronsaker
stretch
Reposted fromanabee anabee viagronsaker gronsaker
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viashakeme shakeme
9893 edb2 500
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
9700 9278
Reposted frompiepszoty piepszoty viashakeme shakeme
1054 5572
Reposted fromartofvisuals artofvisuals viashakeme shakeme
8267 177f 500
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viahaber haber
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl