Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

3361 2317 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viashakeme shakeme
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viahaber haber
1775 c4db
Reposted fromsosna sosna viahaber haber
9028 4c08 500
Reposted fromkaisernorton kaisernorton viahaber haber
Reposted fromgreensky greensky viahaber haber
1786 463b 500
Reposted fromkelu kelu viahaber haber
Reposted fromdoener doener viahaber haber

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viahaber haber
8241 4660 500
Reposted fromteijakool teijakool viahaber haber
1314 f6a7 500
Reposted fromtfu tfu viahaber haber
4781 4d6a
Reposted fromkjuik kjuik viairmelin irmelin

July 27 2017

9372 8d82 500
Lofoten Islands | ( by Jude Allen )
3073 53cd
Reposted fromsarazation sarazation viashakeme shakeme
8915 82f6
Reposted fromretaliate retaliate viashakeme shakeme

July 26 2017

5448 c0fb
Reposted fromhajskul hajskul viashakeme shakeme
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
7053 bd02 500
Reposted fromkattrina kattrina viashakeme shakeme
0813 bb26
Reposted fromnameherhope nameherhope viashakeme shakeme
9677 7b72 500
Reposted fromzvr zvr viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl