Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

3489 94d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagosialap gosialap
0469 95c7 500
Reposted fromgreens greens
7820 e413

sandandglass:

Last Week Tonight s02e19

Reposted fromszszsz szszsz viashallowness shallowness
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl viamisiaczek95 misiaczek95
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapraktica praktica
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viapanimruk panimruk
6465 7855
Reposted fromxopolly xopolly viachmielowa chmielowa
4888 1750
Reposted fromikhakima ikhakima viachmielowa chmielowa
3514 b2ea
Reposted fromgerwaaaazy gerwaaaazy viachmielowa chmielowa
3197 cdac 500
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viachmielowa chmielowa
2245 6281 500
Reposted fromikhakima ikhakima viachmielowa chmielowa
5217 d539 500
Reposted fromaniakot aniakot viachmielowa chmielowa
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viadoubleespresso doubleespresso
waterhouse
Reposted fromalmondeye almondeye viaweselefigara weselefigara

July 09 2015

8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaxvou xvou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl